Functies en opbrengst

Het Energydak® slaat hoge temperaturen (zomer en overdag) en lage temperaturen (winter en nacht) op en geeft die via een warmtewisselaar af aan de gebruiker. Dat scheelt flink in de energierekening: er is minder energie van het net nodig om het water van leiding en cv op te warmen en ook de airco heeft ’s zomers minder nodig om tot de gewenste temperatuur terug te koelen. Voorwaarde is integratie van uw Energydak® in het complete WKO-systeem.
Een overzicht van functies en opbrengst:

  • Koeling en verwarming van het gebouw en voorverwarmen van tapwater.
  • Optimale invoertemperatuur, dus hoger rendement van de warmtepomp.
  • Goede oplossing voor behoud van nulbalans in de bodem door regeneratie; voorkomen van uitputting van uw open- of gesloten bron.
  • Door toepassing van het Energydak® als extra bron op uw dak, kunt u de kostbare aanleg van uw bodembron inperken.
  • U kunt het Energydak® ook inzetten om het dak sneeuwvrij te houden in de winter.
  • Hoge opbrengst tot 3 GJ per m2 / per jaar, afhankelijk van de toepassing:
    500 kWh / 1,80 GJ aan warmte
    300 kWh / 1,08 GJ aan koude

energydak-bodemopslag