Kantoorgebouw

kantoorgebouwopen

Belangrijkste energieverbruik

  • Koeling
  • Verlichting
  • Apparatuur (ICT)

Indicatie terugverdientijd

  • Vanaf 5 jaar

Belangrijkste onderdelen van de duurzame energievoorziening

  • Energydak®
  • Centrale techniekruimte (met warmtepomp, buffervat, etc.)
  • Verticaal, gesloten bodemopslagsysteem
  • Windmolen
  • PV panelen