Energieopslag in bodem

Wordt het Energydak® gekoppeld aan een bodemopslagsysteem, dan neemt de vloeistof die door het systeem loopt, zomerwarmte en winterkou mee naar het warmte- en koude-opslagsysteem (WKO). En in omgekeerde richting komt ‘zomerwarm’ water in de winter naar cv en waterleiding en komt ‘winterkoelte’ in de zomer beschikbaar voor de klimaatbeheersing.
Dat komt omdat de aardbodem een relatief hoge temperatuur kent. Al op tien meter diepte heerst een redelijk constante temperatuur rond 12°C. Met een bodemwarmtewisselaar kunnen we de aardbodem benutten als energiebron en opslagmedium.

Het Energydak® speelt een belangrijke rol in het regenereren of voeden van bronnen/bodemopslagsystemen. Regeneratie van een bron is het laden van de bron met energie. Wanneer de warmtevraag niet gelijk is aan de koudevraag ontstaat er een onbalans. Er wordt dan meer warmte uit de grond gehaald dan er wordt ingebracht of andersom. Daarom moet extra regeneratie plaatsvinden. Dit is om twee redenen belangrijk:

  • Om een vergunning te verkrijgen voor open bronsystemen en grote gesloten bronsystemen (> 70kW) (WKO, 2012);
  • Om uitputting van de grondbron te voorkomen (wat zou leiden tot minder efficiëntie van de warmtepomp op lange termijn). Op de langere termijn moet er een energiebalans in de grond zijn. Dit wil zeggen dat de energie die uit de grond wordt gehaald ook weer moet worden teruggebracht en andersom (‘herstel nulbalans’ of ’tegengaan geothermische vervuiling’).

Er zijn 2 typen bronsystemen: