Gesloten bronsysteem

Een gesloten systeem heeft als voordeel dat geen direct contact met het grondwater wordt gemaakt. Speciale vergunningen zijn dus niet vereist. Er kan ook geen vervuiling van het systeem ontstaan. Een gesloten systeem kan verticaal en horizontaal in de bodem aangebracht zijn. In beide gevallen gaat het om een bodem-warmtewisselaar met dezelfde eigenschappen.
In het gesloten systeem wordt een vloeistof rondgepompt. Voor warmtewinning (vooral in de winter) wordt zo warmte onttrokken aan de directe omgeving in de bodem. Deze warmte wordt door de warmtepomp omgezet naar een bruikbaar temperatuurniveau.
Bij koudewinning (vooral in de zomer) werkt het systeem andersom en zal warmte uit het gebouw en eventueel van een Energydak® aan de omgeving van het systeem worden afgestaan. De bron werkt dan als energieopslag en het gebouw wordt op natuurlijke wijze gekoeld, zonder tussenkomst van de warmtepomp (vrije koeling).

energydak-bodemopslag